SKU i Söderköping Gröna Draken

Vi är en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift som först startades som en kyrklig rollspelsförening. Under åren har vi utvecklats och nu ingår många olika verksamheter i Svenska Kyrkans Unga i Söderköping Gröna Draken. 

För att vara medlem i vår lokalförening och delta i vår verksamhet så behöver en vara medlem i Svenska Kyrkans Unga och betala en verksamhetsavgift på 100 kr om året. Under rubriken VÅRA GRUPPER kan du läsa mer om våra olika grupper. 
 

loading...

Vad är Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder iden:

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.