Ordförande

Marcus Eklund Larsson

Vice Ordförande

Clara Helander

Vapen och Matrielmästare
Elin Westerlund

Skrudmästare
Ebba Gustafsson

Årsmötesprotokoll:

Styrelse protokoll:

Kommande styrelsemöten:
15:e Maj