Ordförande

Erik Westberg

Vice Ordförande

Elin Westerlund

Vapen och Matrielmästare
Albin Andersson

Skrudmästare
Andreas Nicklasson

Årsmötesprotokoll:

Styrelse protokoll:

Kommande styrelsemöten:
15:e Maj