Reducerad deltagaravgift

Styrelsen för SKU i Söderköping Gröna Draken vill främja deltagandet på externa evenemang som ex lajv, kurser, läger etc.

För mer information om hur du söker reducerad deltagaravgift samt villkor, se dokumentet nedan.  

Körersättning för ideella

Denna blankett kan du som styrelseledamot alt ledare fylla i om du anser att du i ditt uppdrag behövt eller förväntats använda bil. Det kan handla om styrelsemöten, till arrangemang för att köra materiell osv. Kolla innan att du är berättigad till ersättning. Fyll i blanketten nedan så snabbt som möjligt efter det att du kört och meddela kassören/ordförande.