Styrelsebloggen!

Välkommen! I bloggen kan du följa styrelsens arbete för framtiden tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde.

Här kommer oredigerad text läggas ut med uppdateringar om styrelsens arbete! Självklart finns alla protokoll och dokument offentliga för våra medlemmar och medlemmar får vara med på styrelsemöten. Den här bloggen fungerar som en mer inoffeciell dagbok om vad vi sysslar med för tillfället. Utmaningar och glädje! 

30/5-2017
Efter skrivelsen blev GD (gm Elin) kontaktad av Maggan Prytz som är arbetsledare för barn/ungdomsverksamheten i församlingen. Hon sa att hon blivit delegerad ansvaret för anställningen av ny församlingspedagog. Hon vill underlätta för SKU i Skpg GDs delaktighet i anställningsprocessen genom att representant från GD får medverka på anställningsintervjuer. Där har vi möjlighet att ställa frågor vi finner lämpliga till de som sökt tjänsten. GDs sammankallande för intervjuer är Elin Westerlund. Vill du sitta på intervju? Lämna in intresseförfrågan till styrelsen.

6/5-2017
Vi har fått svar från både kyrkorådets ordförande och kyrkoherden. 

Kyrkorådets ordförande tycker det är bra att vi "ryter ifrån" och beklagar att det blivit så. Han ber oss göra en officiell skrivelse till kyrkorådet om det. Han ska göra vad han kan för att vi ska få vara med i diskussionen redan från början. Att det inte är så många som söker tjänster i kyrkan, tyvärr. Om vi har otur är det inte många sökande alls till den här nya tjänsten. Han tipsar också om att ta upp saken med Christoffer Andersson som sitter i kyrkorådet som förr var aktiv i SKU GD, det är han som ska ta upp punkter som handlar om ungdomar i församlingen. 

Kyrkoherden svarar med att be Kajsa prata med Leo M, eftersom att det är Leo som är ordförande i SKU GD så att jag kan läsa hur förra processen med att tillsätta präster faktikst gick till. Han säger också att det är arbetsgivarens uppgift att ansälla nya och att det kan han inte lämna ifrån sig. Däremot kan arbetsgivaren ta in åsikter från folk runt omkring och där blir vi viktiga. "Jag hoppas att vi fortsättningen kan ha ett något bättre ”samtalsklimat” i den viktiga frågan om att rekrytera ny församlingspedagog.  Det vinner vi alla på. Det blir  mycket trevligare att rekrytera när den viljan finns"

Vi har pratat med Icci (en av prästerna som sagt upp sig) för att få veta lite om regler och sådant. Hon är stor hjälp och väldigt påläst om sådant. Kyrkoherden har på delegation från kyrkorådet uppdraget att anställa nya. Dom kan ta ifrån honom det men det vore en galet stor misstroendeförklaring. Men i grund och botten är ändå kyrkorådet ansvariga. 

Vi vill ju inte ha krig mot kyrkoherden, vi vill bara få vara med i beslut som handlar om oss. Att det finns en vilja från beslutsfattare att vi ska få det. 

Just nu jobbar vi på skrivelsen till kyrkorådet. Där kommer finnas två förslag. 
- Att en representant från oss får vara med på intervjuerna och samtalen efteråt. 
- Att en lista som vi skriver med vad vi tycker är vikigt hos en församlingspedagog  används som hjälp nä kyrkoherden väljer ut kandidater bland CVn. 

Vi kommer också att maila Biskopen för kännedom och SKUs förbundsstyrelse. 


4/5-2017
Igår hade styrelsen alltså ett krismöte via skype för att komma fram till hur vi ska gå till väga. Ett mail skickades och det såg ut såhär: 

Hej! 
Nu är det på riktigt. Eva-Lotta slutar och vi förutsätter att tjänsten om en ny församlingspedagog kommer att utlysas. Vi försökte få vara med under arbetet med att tillsätta prästerna som ska jobba gentemot ungdomar. Då fick vi, efter att arbetet med att sålla ansökningar redan var gjort ett mail om att intervjuerna skulle hållas tre dagar efter att vi fått mailet med början kl 8.00 på morgonen. Helt omöjligt för oss som går i skolan. Så dåligt skött. Inte ens ett försök till samtal.

När tjänsten ska tillsättas behöver vi vara med i processen från början och vi behöver väga tungt i diskussionen och beslutet. 

Det är mycket snack från "vuxensidan" men vi känns oss fortfarande lika förminskade. 

Styrelsen genom Kajsa. 


Vi har haft kontakt med Malin Attervåg som jobbar för ungas röst i kyrkan, på stiftet. Där har vi fått tips och idéer om hur vi ska gå till väga och mycket stöd. Vi kommer att göra en offeciell skrivelse till kyrkorådet med saker som är viktiga för oss när det anställs en ny församlingspedagog. 

3/5-2017
Det viktigaste för tillfället handlar om att alla alla präster har bytts ut och att Eva-Lotta efter sommaren har slutat i vår församling. Det kommer betyda mer jobb för styrelsen eftersom att vi förlorar den enda anställda som har god insyn och förståelse för arbetet. Eva-Lotta underlättar mycket och har arbetet upp ett bra förhållande med styrelsen. 

Vikigt för styrelsen nu är att vi får vara med i processen om att anställa en ny församlingspedagog från början och att vi ungdomar faktiskt får en talan. Något kyrkoråd och kyrkoherde misslyckades med när dom nya prästerna anställdes, trots att vi var överens om att vi skulle medverka. Ett mail har nu skickats till kyrkoherde och kyrkorådets ordförande ang. detta.